Bārbeles mācītājmuiža, 2003,
Bārbeles pagasts
Dzīvojamā māja "Bleķi", 1951,
Bārbeles pagasts
Dzīvojamā māja "Bleķi", 1951,
Bārbeles pagasts
Skapis Bārbeles pagasta "Bleķos", 1951,
Bārbeles pagasts
Pūra lāde Bārbeles pagasta "Bleķos", 1951,
Bārbeles pagasts
Zemnieku sētas "Everti" ārdurvis, 2003,
Bārbeles pagasts
Zemnieku sētas "Everti" klēts, 2003,
Bārbeles pagasts