Jaunsvirlaukas pagasts. Ainava pie mājām "Krastiņi", 2010-06-23,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2014-07,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2014-08,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Svitene, 2008-05-04,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Liepa, 2012-08,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Gulbis Svitenes upē, 2014-05-23,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Jānumu mājas, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Zirga pajūgā ar Rīgas radiem, 1977-08-28,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas septiņgadīgās skolas skolēni, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Saviesīgs vakars Jaunsvirlaukā, Mellupju šķūnī, 1968-05-25,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts