Višķi. Ainava, [193-],
Višķu pagasts
Podgorjes dzirnavas, 1927,
Višķu pagasts
Podgorjes dzirnavas, 1927,
Višķu pagasts
Podgorjes dzirnavas, 1996,
Višķu pagasts
Podgorjes dzirnavas, 1996,
Višķu pagasts
Aka Višķu pagasta Gulānu sādžā, 1951,
Višķu pagasts
Višķu stacija, 1927,
Višķu pagasts