Latvijas armijas Litenes nometne, [193-],
Litenes pagasts
Latvijas armijas Litenes nometne, [193-],
Litenes pagasts
Latvijas armijas Litenes nometne, 1937,
Litenes pagasts
Litenes muižas klēts, [193-],
Litenes pagasts
Latvijas armijas Litenes nometne, [193-],
Litenes pagasts
Litenes papīrfabrika, [193-],
Litenes pagasts
Latvijas armijas Litenes nometne, [1935],
Litenes pagasts
Litenes muižas klēts, [193-],
Litenes pagasts