Gulbene. Policijas birzs stādīšana, 1935,
Gulbenes pilsēta
Vīrieša portrets ar velosipēdu, [190-],
Gulbenes pilsēta
Sievietes un bērni Gulbenes parkā, 1919,
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulka karavīrs, 1935,
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulks, 1935,
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulks, 1935,
Gulbenes pilsēta
7.Siguldas kājnieku pulka karavīri, 1935,
Gulbenes pilsēta