Ilgas Zommers skolnieka apliecība, 1934-09-01,
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [193-],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [193-],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Fotokolāža, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Pasts, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Jaunā pāra portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Jaunā pāra portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Jaunā pāra portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Jaunā pāra portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Sieviete ar bērnu, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Neatpazītas grupas portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaine. Neatpazītas grupas portrets, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [19--],
Cesvaines pilsēta
Cesvaines pils, [19--],
Cesvaines pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cesvaines pilsēta