Grupas portrets , 1931-05-12,
Cēsu pilsēta
Grupas portrets , 1931-05-12,
Cēsu pilsēta
Dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Karavīru grupa, [19--],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Svinības, [193-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, [192-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-],
Cēsu pilsēta
Cēsu pilsētas panorāma, [195-],
Cēsu pilsēta
8. Daugavpils kājnieku pulka kareivji, 1930-12-01,
Cēsu pilsēta
Kaprālis Bergs, 1939-11-18,
Cēsu pilsēta
Regīna Kalniņa, 1941-09-07,
Cēsu pilsēta
Lilija Vītoliņa, 1936-07-05,
Cēsu pilsēta
Kārlis Druvmalis, 1925-05-07,
Cēsu pilsēta
Leģionārs Pēteris Šīrons, 1943-03,
Cēsu pilsēta