Zaubes pagasts. Grupas portrets, [193-],
Zaubes pagasts
Zaubes pagasts. Mājas "Tītēni", [19--],
Zaubes pagasts
Grupas portrets, [193-],
Zaubes pagasts
Zaubes pagasts. Mētra Danovska, [195-],
Zaubes pagasts
Blūmu ģimenes portrets, [191-],
Zaubes pagasts