Nora un Ausma Puriņas, 1939,
Annas pagasts
Puriņu ģimene, [194-],
Annas pagasts
Nora, Ausma un Vija Puriņas, [1945?],
Annas pagasts
Puriņu ģimene, [1943?],
Annas pagasts
Puriņu ģimene, [1922?],
Annas pagasts
Annas pagasta skolēni, [19--],
Annas pagasts
Grupas portrets, [19--],
Annas pagasts
Aldis un Alise Čerbikovi, [193-],
Annas pagasts
Annas ciems. Ilbadu mājas, [1925],
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas izlaidums, 1951-06-16,
Annas pagasts
Skolēni ar skolotājiem Annas skolā, 1951-05-18,
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas izlaidums, 1951-06-16,
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas pedagogi, [195-],
Annas pagasts
Annas 7-gad. skolas pedagogi, [195-],
Annas pagasts
Vija Eglīte dz. Puriņa (1940-1985), 1954-09-22,
Annas pagasts
Nora Osipova dz. Puriņa (1938-1979), [195-],
Annas pagasts
Skolotājas Zemnieces bēres, [195-],
Annas pagasts