Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Spaļļi”, [197-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Govju kūts, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Stalis un klēts, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Stallis, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes mācītājmuiža, [193-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. „Ābelkalni”, 1950,
Veclaicenes pagasts
Bārdaskroga ēka. A.Jurģīša tirgotava, [193-],
Veclaicenes pagasts
Paiķa skola pie Vidzemes šosejas, [193-],
Veclaicenes pagasts
Degvielas uzpildes stacija Bārdaskrogs, 1964,
Veclaicenes pagasts
Dieva kalns. Skats pāri Koruļu ezeram, [196-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Saimniecības ēkas, [196-],
Veclaicenes pagasts
Korneta jaunā Aizsargu nama celtniecība, [193-],
Veclaicenes pagasts
Korneta krogs, [192-],
Veclaicenes pagasts