Ungurpils , 1944,
Alojas pagasts
Ungurpils, [194-],
Alojas pagasts
Ungurpils vējdzirnavas, [191-],
Alojas pagasts
Krogzemju krejotava , [193-],
Alojas pagasts
Zelma Apsīte (dzimusi Ringa), [192-],
Alojas pagasts
Aloja. Apsīšu ģimene, 1953,
Alojas pagasts