Aizputes malkas pils, 1997-08-19,
Aizputes pilsēta
Eglīšu ģimene, [190-],
Aizputes pilsēta
Ūdensdzirnavas Aizputē, 1975-06,
Aizputes pilsēta