Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Skats no Bauskas pilsdrupām uz pilsētu, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [190-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [190-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [192-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [191-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Skats no Pilskalna, [194-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [191-],
Bauskas pilsēta
Mēmeles un Mūsas satece, [193-],
Bauskas pilsēta
Tilts pār Mēmeli Bauskā, 2004,
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Baznīcas iela. Bauska, [192-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsētas valdes nams, [192-],
Bauskas pilsēta
Pils iela. Bauska, [192-],
Bauskas pilsēta
Bauskas sinagoga, 1926,
Bauskas pilsēta