Vecā kroga ēka pie Vecsaules baznīcas, 1951-10,
Vecsaules pagasts
Jaunsaules muiža, 2003,
Vecsaules pagasts
Jaunsaules muiža. Fasādes fragments, 2003,
Vecsaules pagasts
Vecsaule, [194-],
Vecsaules pagasts
Siena talka Vecsaulē, [194-],
Vecsaules pagasts
Vecsaules pamatskolas 5.klase, 1940,
Vecsaules pagasts
Mēmele. Kokmateriālu pludināšana , 1951,
Vecsaules pagasts
Vilis Plūdons ar Vecsaules kori, 1938,
Vecsaules pagasts