Pļaviņas. Daugavas krasts, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas krasts, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas ainava, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas ainava, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas, 1965,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Ledus krāvums, 1969,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Plūdi, 1969,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Plūdi, 1979,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Plūdi, 1979,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Plūdi, 1979,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Ledlauzis "Silač", [197-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Skanstnieku grava, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Skanstnieku grava ziemā, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Skanstupītes ūdenskritumi, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Zviedru skansts, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Skanstnieku grava, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, [196-],
Pļaviņu pilsēta