Rauna, [193-],
Raunas pagasts
Rauna. Pēc dievkalpojuma, [192-],
Raunas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Raunas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, 1936-04-03,
Raunas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Raunas pagasts
Ekskursija uz Raunu, 1929,
Raunas pagasts
Ekskursijā no Dzērbenes uz Raunu, [19--],
Raunas pagasts
Ekskursanti no Dzērbenes Raunā, [19--],
Raunas pagasts
Raunas brīvības piemineklis, [193-],
Raunas pagasts