Jānis Štāls, [190-],
Rojas pagasts
Kaltenes jūrmala, 1940,
Rojas pagasts
Kaltenes jūrmala, 1940,
Rojas pagasts
Kaltenes jūrmala, 1940,
Rojas pagasts
Kaltene. Mājas "Burliņi", 1935,
Rojas pagasts
Kaltene. Mājas "Burliņi", 1935,
Rojas pagasts
Kaltene. Mājas "Burliņi", 1935,
Rojas pagasts
Kaltene. Mājas "Burliņi", 2015,
Rojas pagasts
Teodora Veidemaņa bēres, 1931-05,
Rojas pagasts
Didriķa Štāla bēres, 1935,
Rojas pagasts
Didriķa Štāla bēres, 1935,
Rojas pagasts
Olga Veidemane ar meitām, 1921,
Rojas pagasts