Skrīveru pienotava, 2001,
Skrīveru novads
Restorāns "Klīdziņa" Skrīveros, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveri. Salapkrogs, 2001,
Skrīveru novads
Seni krusti Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Sens krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Skats uz Skrīveru Rūpkombinātu, 2001,
Skrīveru novads