Krustpils. Graustiņu ģimene, 1968,
Krustpils pagasts
Roberts Brods ar grupas biedriem, 1937,
Krustpils pagasts
Krustpils cukurfabrika. Roberts Brods, 1937,
Krustpils pagasts
Valija Eglīte, [192-],
Krustpils pagasts
Valija Eglīte, [192-],
Krustpils pagasts
Latgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks, 1937-12-31,
Krustpils pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša iesvētību portrets, 1932-05-15,
Krustpils pagasts
Krustpils ainava, 19--,
Krustpils pagasts