Vecbornes muižas pils, 2010,
Kaplavas pagasts
Vecbornes muiža. Stallis, 2010,
Kaplavas pagasts
Vecbornes muižas pils, 2010,
Kaplavas pagasts
Varnaviču katoļu baznīca, 1980,
Kaplavas pagasts
Vecbornes jaunā luterāņu baznīca, 1980,
Kaplavas pagasts
Vecbornes jaunā luterāņu baznīca, 1980,
Kaplavas pagasts
Kaplava. Dzīvojamā ēka, 2009,
Kaplavas pagasts
Vecbornes muižas saimniecības ēka, 2012,
Kaplavas pagasts
Robežsargu novērošanas tornis, 2012,
Kaplavas pagasts
Varnaviču katoļu baznīca, 2012,
Kaplavas pagasts
Varnaviči. Piemiņas krusts, 2012,
Kaplavas pagasts
Varnaviču vecā katoļu baznīca, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču jaunās baznīcas projekts, [191-],
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtniecība, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas celtnieku grupa, 1929,
Kaplavas pagasts