Salnavas pamatskolas skolotājas, 1952,
Salnavas pagasts