Mazsalaca. Pirmā vilciena sagaidīšana, 1977-05-22,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Pirmā vilciena sagaidīšana, 1977-05-22,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Pirmā vilciena sagaidīšana, 1977-05-22,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Pirmā vilciena sagaidīšana, 1977-05-22,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Pirmā vilciena sagaidīšana, 1977-05-22,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Pirmā vilciena sagaidīšana, 1977-05-22,
Mazsalacas pilsēta
Salacas upe, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Siena gubas pļavā pie Salacas, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muižas pils, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Salacas upe ziemā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salacas upe ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Salaca ziemas laikā, [195-],
Mazsalacas pilsēta