Harija Liepiņa portrets, 1952,
Lazdonas pagasts
Trīs vīrieši laivā, 1952,
Lazdonas pagasts
Bērni Lazdonas pagastā, 1935,
Lazdonas pagasts
Muzicēšanas pēcpusdiena, 1952,
Lazdonas pagasts