Vitrupes pagasts. Ķirbiži, [192-],
Viļķenes pagasts
Āsteres muižas kungu māja, [19--],
Viļķenes pagasts
Asteres muižas kungu māja, 2000,
Viļķenes pagasts
Bridagas luterāņu baznīca, 1984,
Viļķenes pagasts
Bridagas luterāņu baznīca, 1984,
Viļķenes pagasts
Bridagas luterāņu baznīca. Tornis, 1984,
Viļķenes pagasts
Brīdagas luterāņu baznīca. Durvis, 1984,
Viļķenes pagasts
Šķirstiņu ūdensdzirnavas, [193-],
Viļķenes pagasts
Gājiens ar karogu, [192-],
Viļķenes pagasts
Viļķenes krustceles, [193-],
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Vitrupes pagasta nams, 1936-05,
Viļķenes pagasts
Blomes pamatskola, [192-],
Viļķenes pagasts
Blomes pamatskolas skolēni, 1925,
Viļķenes pagasts