Jānis Pliskavs ar Ješkiņu, 1937-05-06,
Strenču pilsēta
Jānis Pliskavs, [193-],
Strenču pilsēta
Jānis Pliskavs. Iesvētības, 1935-07-14,
Strenču pilsēta
Strenču evanģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Strenču pilsēta
Pirmskolas bērnu grupa ar audzinātāju, [192-],
Strenču pilsēta
Mācītājs Vitolds Ernests Lecmanis, [193-],
Strenču pilsēta
Strenču baznīcas altāris, [19--],
Strenču pilsēta
Ausma Pliskava, 1946-04-21,
Strenču pilsēta
Ausma Pliskava, 1946-04-21,
Strenču pilsēta
Mirdza Gailīte iesvētību dienā, 1943-07-11,
Strenču pilsēta
Ausma Pliskava, 1943-07-11,
Strenču pilsēta
Grupas portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Grupas portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Grupas portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Strenču pamatskolas 6.klases izlaidums, 1939-06-19,
Strenču pilsēta
Strenču pamatskolas 6. klases izlaidums, 1939-06-19,
Strenču pilsēta
Strenču pamatskolas 6.klases izlaidums, 1939-06-19,
Strenču pilsēta