Oliņu trošu tilts pār Gauju, 1978,
Plāņu pagasts
Baļķu izvilkšana no cirsmas, [196-?],
Plāņu pagasts