Nezināma vīrieša portrets ar spieķi, [19--],
Gaujienas pagasts
Jahn, 1923-07-14,
Rīga
Brālis Rudolfs, 1909-07-15,
Rīga
Jānis Students no Ērģemes stacijas, [19--],
Ērģemes pagasts