Isvētīšanas diena Alojā, [193-?],
Alojas pilsēta
Mazsalacas draudzes mācītājs Jānis Ozols, [1961?],
Mazsalacas pilsēta