Iesvētības Neretas baznīcā, 1943,
Neretas pagasts
Nītaures luterāņu baznīcas altāris, [193-],
Nītaures pagasts