Rīga. Brīvības iela, [191-?],
Rīga
Rīga. Brīvības iela, [191-?],
Rīga
Rīga. Iesnaudies ormanis, [193-?],
Rīga