Balvi. Andrejs Vasulis, [193-],
Balvu pilsēta
Andrejs Vasulis, [193-]
Erna Zvejniece, [195-],
Valmiera