Nīkrāces pamatskolas izlaidums, 1954-06-04,
Nīkrāces pagasts
Daugavpils. Svinības vasarā, [19--],
Daugavpils
Gostiņu septiņgadīgā skola. Izlaidums, 1958-06,
Pļaviņu pilsēta
Valka. Viesi pie kāzu galda, [19--],
Valkas pilsēta
Pilskalnes pagasts. "Strautmaļi" , 1965,
Pilskalnes pagasts
Līgo svētki slimnīcā, [19--],
Limbažu pilsēta