Nīkrāces pagasts. Nīkrāces skola, [197-],
Nīkrāces pagasts