Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, 1933-03-21,
Bauskas pilsēta