Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, 1933-03-21,
Bauskas pilsēta
Veģetārie kursi, 1931-03-29,
Rendas pagasts