Nīkrāces skolas skolnieki, 1932,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1933,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1935,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1936-04-02,
Nīkrāces pagasts
Kristaps Kadiķis, [192-],
Rīga