Sloka. Aizsargu gājiens, 1925-05-24,
Jūrmala
Gājiens Slokā, 1925-05-14,
Jūrmala