Pie Čakstes pieminekļa, [197-?],
Rīga
Brīvdabas muzejs, [197-?],
Rīga
Brīvdabas muzejs, [197-?],
Rīga
Brīvības Piemineklis, [197-?],
Rīga
Boriss Merkulovs, 1927,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Valentīna Valaine, [197-?],
Rīga
Mozus Blontu Latvīšu Pamatskola, 1933,
Blontu pagasts