Krēgermuižas klēts, [195-],
Rīga
Moduļu galdnieku grupa , [191-],
Rīga
Kokneses pilsdrupas, 1932-07-27,
Kokneses pagasts
Ķeguma hidroelektrostacija, [193-],
Ķeguma pilsēta
Sievietes rudzu laukā, [193-],
Rīga