Bejas pamatskolas skolotāju personāls, [19--],
Jaunalūksnes pagasts