Alūksne, [193-],
Alūksnes pilsēta
Piena lopkopji, [193-?],
Valmiera
Valmiera, [193-?],
Valmiera
Ziemassvētku svinības, [192-?],
Valmiera
Valmiera. Saviesīgs vakars, [192-?],
Valmiera
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta
Tilts pār Gauju Siguldā, [193-],
Siguldas pilsēta