Pūtēju orķestris Jēkabpilī, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Orķestris, [193-],
Jēkabpils