Talsu apriņķa valde, 1935-04,
Talsu pilsēta
Talsu krievu skolas skolotāju grupa, [1900?],
Talsu pilsēta
Talsi. Johans Fridrihs Beķeris, [193-],
Talsu pilsēta
Nurmuižas "Bētiņas", 1918-06,
Laucienes pagasts
Talsi. Rīgas iela, [192-],
Talsu pilsēta
Talsi. Ūdens iela, 1910,
Talsu pilsēta
Talsi. Lielā iela, [191-],
Talsu pilsēta
Talsi, [191-],
Talsu pilsēta
Talsi. Lielā iela Vec-Talsos, [1910?],
Talsu pilsēta
Talsi. Nams Fabrikas ielā 1, [191-],
Talsu pilsēta
Talsi. Lielā iela Vec-Talsos, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Ūdens iela, [193-],
Talsu pilsēta