Milda Klētniece, [197-],
Rīga
Eleonora Dūda, [197-],
Rīga
Zigrīda Stungure, [197-],
Rīga
Lidija Freimane, [197-],
Rīga
Arnolds Liniņš, [197-],
Rīga
Olga Krūmiņa, [196-],
Rīga
Voldemārs Zandbergs, [196-],
Rīga
Vera Singajevska, [196-],
Rīga
Jānis Kubilis, [196-],
Rīga
Jānis Osis, [196-],
Rīga
Lilita Bērziņa, [196-],
Rīga
Kandavas pilskalns, [193-],
Kandavas pilsēta
Sigulda. Gaujas līči, [193-],
Siguldas novads
Bīskaps Pēteris Strods, [193-],
Rīga
Bīskaps Jāzeps Rancāns, [193-] ,
Rīga
Bīskaps Kazimirs Duļbinskis, [193-] ,
Viļakas pilsēta