Šķēdes muiža, 2010,
Šķēdes pagasts
Valmiermuiža. Vārti, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Žoga fragments, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Saimniecības ēka, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuižas pils tornis, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Žogs, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža, 2008,
Valmieras pagasts
Vecpiebalgas Labdarības biedrības nams, 2010,
Vecpiebalgas pagasts