Alus gatavošana, [193-?]
Arājs, [193-?]
Bērnu grupa, [192-?]
Vīrieša portrets , 1924,
Rīga
Jelgava. Gaidas, 1923-07-30,
Jelgava
Grupas portrets, [192-?]
Rīga. Hipodromā, [195-],
Rīga
Rīga. Hipodroms, [195-],
Rīga