Līderes skolas 5. klase, 1923,
Aronas pagasts
Līderes skolas skolēni, [192-],
Aronas pagasts
Madonas reālskolas 3.klase, 1928,
Madonas pilsēta
Madonas vidusskolas abiturienti, 1929,
Madonas pilsēta
Kučuru dzirnavas, 1941,
Aronas pagasts
Kučuru dzirnavas, 1959,
Aronas pagasts
Gravas dzirnavas, [195-],
Madonas novads
Kučuru dzirnavas, 1991,
Aronas pagasts
Kučuru dzirnavas, 1992,
Aronas pagasts
Jāņi Kučuru dzirnavās, 1995-06,
Aronas pagasts