Alīda Berkolda, [19--]
Anna Terinka, [19--]
Anna Terinka, [193-?]
Jevgēņijs un Ego Terinki, [192-],
Lejasciema pagasts
Olga Ozola, [19--],
Lejasciema pagasts
Augusts Terinks, iespējams, [1916?],
Lejasciema pagasts
Augusts Terinks, iespējams, [1916?],
Lejasciema pagasts
"Makšela" māja, [19--],
Gārsenes pagasts
Kristību viesi zaļumos, [19--],
Lejasciema pagasts
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Lejasciema pagasts
Zaļumballe, [1910?],
Lejasciema pagasts
Lejasciema skats, [19--],
Lejasciema pagasts
Nezināma ēka, [19--]
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils