Elza Slaidiņa iesvētīšanas dienā, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētības Drustos, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Iesvētāmo gājiens, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Hilda iesvētībās, 1929-05-09,
Drustu pagasts
Slaidiņu ģimene Jāņos, 1929-06-24,
Drustu pagasts
Rūdolfs Slaidiņš un zirgs Saša, 1930,
Drustu pagasts
Jānis Lācis Katrīnkalnā, [193-?],
Drabešu pagasts
Par piemiņu mājiniekiem, 1932-01-31,
Rīga
Students J. Kurmis, 1932,
Rīga
Iespējams Roberts Slaidiņš iesvētībās, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Dzērbenes un Drustu draudžu iesvētāmie, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Jānis Pogulis iesvētamā dienā, 1933-04-09,
Drustu pagasts