Bauska. Kļaviņa Ģimnazija, [192-],
Bauskas pilsēta
Baldone. Vasarnīca, [1940],
Baldones pilsēta
Baldone. Vasarnīca, [1940],
Baldones pilsēta