Laknu ūdensdzirnavu remonts pēc plūdiem, 1928,
Veclaicenes pagasts
Opekalna aptiekas ēka, [196-],
Jaunlaicenes pagasts